Utøver

Flere mentale faktorer kan påvirke utvikling og resultater hos idrettsutøvere. Motivasjon, selvtillit, spenningsregulering, konsentrasjon og stressmestring er eksempler på slike ferdigheter.

Disse kan, på samme måte som de fysiske ferdighetene, trenes for å øke en utøvers prestasjonsnivå. Jeg ønsker å hjelpe utøvere til å utvikle sine mentale ferdigheter, slik at de kan prestere bedre og få mer glede av idretten.

Metoder

Samtaler

Thomassen Mental Trening tilbyr samtaler med enkeltutøvere, uansett om du er tilknyttet et lag eller ikke. Hensikten med disse samtalene kan være å lære å bruke mentale teknikker i trening og konkurranser, skape bedre motivasjon, øke selvtilliten, mestre konkurransepress eller annet. Temaet for samtaler kan også være utenomidrettslige faktorer som indirekte påvirker prestasjon eller trivsel på trening og konkurranser. 

Hver samtale blir brukt slik at utøveren får størst mulig utbytte av tiden. Mine ønsker er å legge til rette for samtaler med en lav terskel for å dele sine tanker, gleder og utfordringer, slik at vi sammen kan finne gode løsninger for videre utvikling.  

Oppfølging

Det beste utbyttet oppnås ved jevnlige samtaler. Slik kan vi bygge et godt samarbeid, samt evaluere og justere utviklingen videre. Det er mulig for utøveren å bestemme hvor mange og tette samtaler han eller hun ønsker – gjerne i samråd med foreldre eller trenere. Dette vil også kunne justeres til treningssamlinger og konkurranser. Det er vanlig med 5 til 10 samtaler. 

I tillegg til samtaler vil det være mulig å avtale oppfølging på enkelte konkurranser. Hensikten med dette kan være å få praktiske innspill og tips til hvordan en kan forberede seg mentalt under konkurransedagen for å prestere best mulig. 

I etterkant av et samtaleforløp kan det være hensiktsmessig å avtale en oppfølgingssamtale, der vi evaluerer fremgangen som utøveren har hatt siden han eller hun hadde samtalene. Dette kan være svært effektivt for å opprettholde endring og utvikling, slik at det blir en ny standard for den aktuelle utøveren. 

Resultater

Erland motiverer, respekterer og lytter til utøverne. Han bygger tillit med måten han videreformidler kompetanse på.

Pål Anders Ullevålseter

Hovedtrener, endurolandslaget

Her kommer informasjon, tilbakemelding, kundeutsagn. Blablablablablablablabl Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. 

Ola Nordmann

Langrennstrener, XX skiklubb

Her kommer informasjon, tilbakemelding, kundeutsagn. Blablablablablablablabl Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. 

Ola Nordmann

Langrennstrener, XX skiklubb