Min filosofi

Etter erfaringer som utøver, student og trener har jeg stadig blitt mer bevisst på hva jeg mener gir en vellykket idrettskarriere. I tillegg til resultater er det helt sentralt å trives i treningshverdagen. De fleste dagene som idrettsutøver består av trening. Hvis karrieren ses i et helhetlig perspektiv, vil det ikke bare legge grunnlag for gode prestasjoner, men også for at resultatene blir verdt arbeidet.

En ting som gir trygghet rundt min egen filosofi er at kunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom bøker og forskningsartikler stemmer overens med egne erfaringer. Eksempelvis blir en utøver indre motivert når han eller hun opplever selvbestemmelse, kompetanse og relasjoner på trening. For å oppnå dette er tillit mellom utøver og trener et sentralt element. På den andre siden kan en for kontrollerende treneratferd stå i veien for den indre motivasjonen og føre til mindre treningsglede og innsats. 

Jeg har stor tro på selvstendighet som en viktig egenskap hos idrettsutøvere. Hvis en utøver er selvstendig, nysgjerrig og kunnskapssøkende, er dette et godt grunnlag for at utøveren får den utviklingen og resultatene han eller hun vil ha.

Mye av det utøvere lærer i idretten er viktig også på andre områder eller senere i livet. Det ligger ikke kun i prestasjoner, utvikling og resultater, men – kanskje i enda større grad – i hvem en utøver er som et menneske. Dette tydeliggjør verdien av å se utøvere i et helhetlig perspektiv.

 

N

Jeg har erfaring både som utøver og trener i tillegg til solid fagkompetanse fra høyere utdannelse.

Min filosofi er tett knyttet til selvbestemmelsesteorien (Deci & Ryan, 1985), målorienteringsteorien (Nicholls, 1989) og kognitiv aktiveringsteori for stress (Ursin & Eriksen, 2005).

Med grunnleggende faktorer som selvbestemmelse, opplevd kompetanse og gode relasjoner i idretten har utøvere mulighet til å rette fokus mot sine egne styrker og svakheter, og dermed å videreutvikle disse for å oppnå ønskede resultater. Dette arbeidet har potensiale til å skape sterk mestring og selvtillit, som utøveren videre kan bruke til å overkomme fremtidige utfordringer og balansere en krevende idrettshverdag med flere både fysiske og mentale belastninger.

Med utgangspunkt i denne filosofien kan utøvere bygge sine egne ferdigheter og seg selv som utøver for å oppnå utviklingen og resultatene som de har mål om. Det mest verdifulle er kanskje at dette er en tilnærming med viktige livsferdigheter som kan følge utøvere også etter endt idrettskarriere.