Mental trening

Hva er mental trening?

Mental trening er prosedyrer og øvelser som øker en utøvers eller treners evne til å bli mer effektiv og bedre forberedt mentalt når han eller hun forsøker å oppnå idrettsrelaterte mål (Hardy, Jones & Gould, 1996, sitert av Pensgaard & Hollingen, 2006). 

Mental trening er den delen av det idrettspsykologiske fagfeltet som innebærer trening og utvikling av mentale ferdigheter. Eksempler på slike ferdigheter er konsentrasjon, spenningsregulering, håndtering av stress eller selvtillit. Den mentale treningen kan blant annet gjøres ved hjelp av teknikker som avspenning, visualisering, indre dialog.

 

Positiv psykologi

Positiv psykologi kan ses på som et godt supplement til den vanlige kliniske psykologien. Her fokuseres det på en persons styrker og hvordan han eller hun kan bruke de til å oppnå mer glede og fremgang. 

For idrettsutøvere kan den positive psykologien anvendes til å bli bevisst på sine sterkeste sider, slik at han eller hun kan videreutvikle disse evnene – både i gode perioder og under motgang. 

 I den positive psykologien vektlegges begreper som «glede», «tilfredshet», «optimisme» og «styrke». Dette fremhever verdien av positiv psykologi i arbeidet for å få en bedre og mer innholdsrik treningshverdag, der ikke bare resultatene er tilfredsstillende, men også motivasjonen og trivselen knyttet til treningen og idretten.  

 

Mental styrketrening

«Mental styrketrening» er et begrep som brukes i noen idrettslige sammenhenger. Mye av meningen med dette begrepet er at mental trening i flere sammenhenger er som fysisk trening. Det er mulig å bli sterk mentalt – på samme måte som det er mulig å bli sterk av å trene styrke. Slik som ved fysisk trening, gir mental trening best resultater hvis det gjøres jevnlig i et langsiktig perspektiv. 

 

Mental trening idrett

Den beste måten å utvikle sine mentale ferdigheter er å trene de i et langsiktig perspektiv. Ved å gjøre det øker man eksempelvis evnen til å takle krevende konkurransesituasjoner, noe som ofte kan vises igjen i resultatene. 

Gode tidspunkter å begynne med mental trening er starten av treningssesongen og ved sykdoms- eller skadeavbrekk. I disse periodene har en utøver mer tid til å bli kjent med og lære nye ferdigheter, og han eller hun har også tid til å erfare hvordan de mentale teknikkene kan brukes for å fremme prestasjon. 

 

Mentale øvelser

En utøvers mentale ferdigheter kan effektivt trenes ved hjelp av mentale øvelser eller teknikker. Eksempelvis kan bedre selvtillit oppnås ved trening av indre dialog. Mestring av stress og spenningsregulering kan læres ved hjelp av avspenningsteknikker. Mindfulness kan være en god øvelse for å bli mer til stede i situasjoner på trening og konkurranser. 

Mentale øvelser kan utføres både på og utenfor trening. I flere tilfeller fins det individuelle variasjoner i hvordan utøvere utfører mentale øvelser. Det handler ofte om å bli kjent med det som fungerer best for seg selv.