Lag og forening

Utbyttet av et samarbeid kan være bedre prestasjoner i laget som helhet, bedre samspill, bedre relasjoner mellom utøvere og trenere eller mer kunnskap om mental trening.

Thomassen Mental Trening tilbyr flere tjenester for lag, team og foreninger. Blant disse er foredrag, individuelle samtaler, gruppesamtaler samt konkurranse- og treningsoppfølging.

Metoder

Samtaler

Thomassen Mental trening tilbyr samtaler for grupper og foreninger. Dette kan være både individuelle samtaler og gruppesamtaler. I et samarbeid vil dette bli avtalt med trener eller andre ansvarlige.

Gruppesamtaler kan ha til hensikt å bevisstgjøre og diskutere rundt bestemte temaer, utfordringer eller situasjoner. Slike samtaler kan gjerne gi utøverne nye idéer eller tanker de kan ta med seg videre inn i trening og konkurranser.

Hensikten med individuelle samtaler kan være å lære å bruke mentale teknikker i trening og konkurranser, skape bedre motivasjon, øke selvtilliten, mestre konkurransepress eller annet. Temaet for samtaler kan også være utenomidrettslige faktorer som indirekte påvirker prestasjon eller trivsel på trening og konkurranser. 

Foredrag

Foredrag kan bidra til gode diskusjoner og ny perspektiver rundt viktige temaer. Eksempler på foredrag kan være følgende;

Hvordan mestre prestasjonspresset?
Hvordan utøvere ser på stress, nerver, forventninger og press før og under konkurranser har stor innvirkning på resultatet de oppnår. Dette foredraget inviterer til en ny måte å forstå prestasjonspress og nerver på. Et givende foredrag for utøvere og lag som vil lære å mestre konkurransesituasjonen bedre.

Mentale teknikker i idrett – hvordan bruke hodet til å bli bedre?
Det fins flere mentale teknikker som kan bidra til bedre utvikling og prestasjon. Hvilken tilnærming er det lurt å ha til mental trening, og hvordan bør det gjøres for best mulig effekt? Her ser vi på hvordan utøvere kan implementere den mentale treningen i deres treningshverdag på en god måte.

Lagmiljø – hvordan skape vinnerkultur?
Hva ligger til grunn for et lag der utøverne trives og sammen utvikler seg til nye nivåer? Dette foredraget handler blant annet om hvordan gruppens målorientering og relasjonene mellom utøvere og trener kan bidra til en god lagkultur.

Tema for foredrag kan også avtales med utgangspunkt i lagets ønsker, uavhengig av de nevnte eksemplene. 

Samarbeid

Et samarbeid med team, klubber eller foreninger inkluderer gjerne flere av tjenestene – eksempelvis foredrag, individuelle samtaler med utøvere og trenere samt observasjon på treninger.

I inngangen til et slikt samarbeid vil vi kunne utarbeide rammer for hva arbeidet skal innebære, samt lage en plan for foredrag og samtaler. Dette tilpasses til lagets behov, sammen med trenere eller støtteapparat. 

Ofte bør idrettspsykologiske faktorer i et lag ses i et helhetlig perspektiv. Et samarbeid inkludert foredrag, samtaler med utøvere og trenere samt observasjon av trening eller konkurranser muliggjør det å styrke både lagets samspill og treningsmiljø samt enkeltutøvernes mentale ferdigheter. 

Resultater

Erland motiverer, respekterer og lytter til utøverne. Han bygger tillit med måten han videreformidler kompetanse på.

Pål Anders Ullevålseter

Hovedtrener, endurolandslaget

Her kommer informasjon, tilbakemelding, kundeutsagn. Blablablablablablablabl Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. 

Ola Nordmann

Langrennstrener, XX skiklubb

Her kommer informasjon, tilbakemelding, kundeutsagn. Blablablablablablablabl Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. 

Ola Nordmann

Langrennstrener, XX skiklubb