Kognitiv terapi

Kognitiv definisjon

I videreutdanningen jeg tar i kognitiv idrettspsykologi lærer vi mye nyttig kunnskap fra kognitiv terapi som kan overføres til idretten. Ordet «kognitiv» betyr «tankemessig». Kognitiv terapi handler dermed om hvordan vi bruker tankene til å se ulike situasjoner vi møter. Dette kan være situasjoner i hverdagen, trening eller konkurranse. Hva vi tenker om situasjonen har ofte sammenheng med hvilke følelser vi får og handlinger vi gjør. Fagfeltet kognitiv terapi inneholder flere modeller som kan gi mennesker gode strategier for å se slike situasjoner på mer hensiktsmessige måter. 

 

Hva er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en behandlingsform som har vist gode resultater. Prosessen innebærer flere jevnlige møter, der samtalene utformes strukturert slik at personen får best mulig utbytte av de. I tillegg til dette blir det gitt hjemmelekser, slik at personen eller utøveren gis mulighet til å teste ut eller endre sin atferd i praksis. I en god oppfølging fra terapeuten veiledes personen til å finne sin egen vei til gode endringer. 

 

Kognitiv terapi og idrett

Når kognitiv terapi brukes i idretten, kalles det ofte kognitiv idrettspsykologi. Det er ikke alltid de strategiene vi bruker for å se situasjoner er de som gir best resultater. Kognitiv terapi i idrett kan dermed brukes til å finne mer hensiktsmessige strategier. Videre kan dette hjelpe en utøver til å tolke spillsituasjonen riktig i en håndballkamp eller tørre å rykke i et sykkelritt. 

Kognitiv idrettspsykologi baseres på at det vi tenker i eksempelvis konkurranser ikke har rot i virkeligheten, og at det fins bedre måter å se situasjonen på. Hvis dette er tilfelle hos en utøver, vil det jobbes med hvordan han eller hun kan revurdere situasjonen for å fremme sin prestasjon i lignende konkurranser. 

Videreutdanningen i kognitiv idrettspsykologi har gitt meg mer kunnskap rundt det helhetlige perspektivet som idrettsprestasjoner innebærer. Undervisningen omhandler temaer som selvtillit, konsentrasjon, spenningsregulering, grunnleggende stressteori, kognitiv terapi i et idretts- og prestasjonsperspektiv, søvn og idrett, smerter, kliniske tilstander, spiseforstyrrelser, idrettsskader, utbrenthet, trener/utøver-relasjonen, teamutvikling  og mindfulness. Forståelse rundt disse temaene har vært verdifullt i mitt arbeid med idrettsutøvere.