Foredrag

Foredrag kan enten være starten på et samarbeid eller en enkelthendelse for å skape motivasjon og bevisstgjøring.

Thomassen Mental Trening tilbyr foredrag til både idrettslag, team, foreninger, idrettsklubber og bedrifter. Temaer i foredrag kan eksempelvis være mestring av stress, mentale teknikker, beslutningstaking, motivasjon, idrettslige holdninger, mental helse eller vinnerkultur.

For hvem?

Foredrag passer alle lag, klubber eller bedrifter som ønsker mer kunnskap rundt et tema, inspirasjon eller bevisstgjøring til sin fremtidige drift. Fordelen med et foredrag for hele gruppen er at det kan skape nye diskusjoner innad i laget, som videre kan forbedre samholdet mellom utøverne, kvalitet under treninger eller prestasjoner i konkurranser. 

I idretten vil foredragene som tilbys være utmerket for klubber og team som ønsker diskusjon rundt og kunnskap om temaer som kan bidra til bedre prestasjon hos utøverne og laget i sin helhet. 

I næringslivet er foredragene tilpasset de som er nysgjerrige på hvordan kunnskap og erfaringer fra idrett kan anvendes i bedrifter. Både idrett og næringsliv handler om prestasjoner og faktorer som bygger opp under dette. På samme måte som stressmestringsteknikker kan brukes av idrettsutøvere før viktige konkurranser, kan det eksempelvis bidra til å mestre nervene før viktige møter eller presentasjoner. Lagkultur, målorientering, motivasjonsteori og beslutningstaking er andre temaer som kan være relevant i bedrifter. 

Tematikk

Foredrag kan bidra til gode diskusjoner og nye perspektiver rundt viktige temaer. Eksempler på foredrag kan være følgende;

Hvordan mestre prestasjonspresset?
Hvordan utøvere ser på stress, nerver, forventninger og press før og under konkurranser har stor innvirkning på resultatet de oppnår. Dette foredraget inviterer til en ny måte å forstå prestasjonspress og nerver på. Et givende foredrag for utøvere og lag som vil lære å mestre konkurransesituasjonen bedre.

Mentale teknikker i idrett – hvordan bruke hodet til å bli bedre?
Det fins flere mentale teknikker som kan bidra til bedre utvikling og prestasjon. Hvilken tilnærming er det lurt å ha til mental trening, og hvordan bør det gjøres for best mulig effekt? Her ser vi på hvordan utøvere kan implementere den mentale treningen i deres treningshverdag på en god måte.

Lagmiljø – hvordan skape vinnerkultur? 
Hva ligger til grunn for et lag der utøverne eller de ansatte trives og sammen utvikler seg til nye nivåer? Dette foredraget handler blant annet om hvordan gruppens målorientering og relasjonene mellom utøvere og trener kan bidra til en god lagkultur.

Tema for foredrag kan også avtales med utgangspunkt i lagets ønsker, uavhengig av de nevnte eksemplene

Tilbakemeldinger

Her kommer informasjon, tilbakemelding, kundeutsagn. Blablablablablablablabl Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. 

Ola Nordmann

Langrennstrener, XX skiklubb

Her kommer informasjon, tilbakemelding, kundeutsagn. Blablablablablablablabl Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. 

Ola Nordmann

Langrennstrener, XX skiklubb

Her kommer informasjon, tilbakemelding, kundeutsagn. Blablablablablablablabl Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. 

Ola Nordmann

Langrennstrener, XX skiklubb