I tillegg til å ha sider om individuelle samarbeid, foredrag og min filosofi, for enkeltutøvere og lag på hjemmesiden, har jeg også en blogg som kalles «artikler». Hensikten med denne er å kunne dele mine tanker rundt ulike temaer. Disse temaene vil blant annet være;

 • Hvordan øke prestasjon i konkurranser?
 • Hva betyr suksess i idrett?
 • Hvilken rolle spiller indre motivasjon, og hvordan kan en legge til rette for det?
 • Hvordan takle nederlag best mulig?
 • Hva kjennetegner en god trener-utøver-relasjon?
 • Hva menes med mindset, hvordan kan vi utvikle det?
 • Hva innebærer god prestasjonskultur – hvordan skape det?
 • Hvordan kan dårlig coaching påvirke et lag eller utøveres prestasjoner og trivsel?
 • Hvordan implementere mental trening på best mulig måte?
 • Press, nerver, forventninger, spenning – veien til å mestre det.
 • Trivsel i treningshverdagen
 • Kvalitet i treningshverdagen
 • Det idrettspsykologiske fagfelt – historie
 • Mat og idrett
 • Selvbilde, selvtillit og selvfølelse
 • Søvn og idrett – hvordan sove seg til bedre prestasjoner?
 • Smerter
 • Rehabilitering ved idrettsskader
 • Mindfulness
 • Utbrenthet og utmattelse
 • Hvilke livsferdigheter kan en lære gjennom idretten?

I mine øyne er det så mange interessante temaer knyttet til idrett! Det er så mye å velge mellom. Uansett – mitt ønske er å skrive litt rundt flere av disse temaene, slik at utøvere og trenere som leser det kan bli inspirert, øke kunnskapsnivået sitt og bruke det i sin treningshverdag. Kanskje dunker jeg inn et innlegg der vinklingen blir fra en utøvers perspektiv iblant. Det er mange muligheter!

Jeg gleder meg til å begynne å legge ut innlegg. Stay tuned!

– Erland